Privacy Verklaring


Privacy en veiligheid vinden wij belangrijk. We beschermen en behandelen jouw persoonsgegevens daarom uiterst zorgvuldig. Wij houden ons bij het verwerken van je persoonsgegevens aan de verplichtingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ons oplegt.


Bezoek je onze website, neem je contact op voor informatie of sluit je een overeenkomst met ons dan verzamelen en verwerken wij je persoonsgegevens.  Als verwerkingsverantwoordelijke bepalen wij dan het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens en hebben wij ons te houden aan verplichtingen die de AVG aan ons oplegt. Wij leggen bijvoorbeeld het factuuradres vast om een factuur te kunnen sturen en of slaan je emailadres op voor het versturen van een nieuwsbrief.


Wanneer je gebruik maakt van onze online administratiediensten ben je verwerkers- verantwoordelijke in de zin van de AVG en zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van de persoonsgegevens van jouw klanten. Voor de gegevens die je hiervoor invoert is Reveal Finance de verwerker. Voor zover wij persoonsgegevens laten verwerken via een derde, bijvoorbeeld een softwareleverancier, is de derde sub-verwerker. De voorwaarden die hierop van toepassing zijn vind je in onze verwerkersovereenkomst. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen verwerker en verwerkersverantwoordelijke waarin de verwerking van persoonsgegevens door de verwerker worden geregeld.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Reveal Finance verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Dit behelst o.a.:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Burgerservicenummer (BSN)

Reveal Finance verwerkt de volgende de bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens:
- Gegevens ten behoeve van belastingen
- Notariële en juridische documenten


Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Wij verwerken je gegevens om een overeenkomst met je aan te gaan of uit te voeren. Ook kan het zijn dat we jouw toestemming hebben gekregen om gegevens te verwerken,  of hebben wij een gerechtvaardigd belang om dit te doen of vloeit dit voort uit wettelijke verplichtingen.


Delen van gegevens.
Wij geven de door jouw verstrekte gegevens door aan derde partijen, als die betrokken zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.


Beveiliging en bewaren.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.


Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken.
Reveal Finance gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Welke rechten heb je?

Uiteraard bent je de baas over je eigen persoonsgegevens. Daarom geeft de AVG je een aantal rechten.
- inzage in de persoonsgegevens die we van je verwerken.
- informatie over wat we met je persoonsgegevens doen.
- persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet kloppen.
- persoonsgegevens te verwijderen.
- de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of zelfs te stoppen.
- persoonsgegevens over te dragen aan jou of een door jou aan te wijzen partij (dataportabiliteit).
- persoonsgegevens niet langer te gebruiken voor automatische besluitvorming.
Voordat we je verzoek tot inroepen van één van je rechten in behandeling nemen, kunnen we je vragen om je te identificeren. Daarna ontvang je binnen een maand een reactie van ons. In bepaalde gevallen mogen we je verzoek geheel of gedeeltelijk weigeren. We leggen je dan duidelijk uit waarom we dat doen.


Heb je een klacht of een vraag?
Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring, kan je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Klik hier voor de contactpagina of neem direct contact op via onderstaande contactgegevens:


E. dirk@revealfinance.nl
T. 06-30 40 81 31

Locatie Utrecht

Roelof Drosthof 30
3523CA Utrecht


E. stefan@revealfinance.nl
T. 06-24 19 75 15


Locatie Rotterdam

Willy den Oudenstraat 33
3056 AD Rotterdam

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Aanpassen van deze privacyverklaring
De tekst van deze privacyverklaring kan in de loop van de tijd gewijzigd worden, bijvoorbeeld als de wet verandert of wij bepaalde verwerkingen toevoegen of staken. De meest recente versie wordt telkens op onze website gepubliceerd en wij raden je aan deze regelmatig te raadplegen.

Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden.


Reveal | 2015 - | Privacy Verklaring